torsdag 6 december 2018

My latest project is a continuation of "change in silence" but i go even deeper in everything ... More coming!

tisdag 9 oktober 2018

Text ur en skissbok 2014: 
"...ovisshet är att vårda ömt det som du kan hålla om, och att våga släppa det du älskar mest..."

onsdag 26 september 2018

My latest project; "About a slow-moving chaos", which is about exactly what the title says .

Mitt senaste projekt; "Om ett långsamt pågående kaos", som handlar om precis det som titeln säger. 
More to come!
Under 2019 kommer VMT -Västsvenska textil och mönsterkonstnärer fira 60 år genom en jubileumsutställning. Den  17 september 2018 startade min kollega Annika Öhman och jag ett litet forskningsprojekt på Regionarkivet i Göteborg. Vilken guldgruva, här finns allt sparat sedan starten 1959; protokoll, tidningsutklipp, kompendier, bilder etc. Så missa inte de kommande utställningarna under 2019, mer information kommer!  

During the year 2019, VMT-Western Swedish textile and pattern Artists will celebrate 60 years through an anniversary exhibition. So, on September 17'th 2018, my colleague Annika Öhman and I started a small research project at the Regional Archives in Gothenburg. What gold mine, here is everything saved since its inception in 1959;  protocols, newspaper clips, compendiums, pictures etc. So do not miss upcoming shows in 2019, more information comes!


I augusti deltog jag i en workshop och förberedelser med ett verk; "There are no more exotic countries in Latin America", av konstnären Felipe Mujica. Verket presenteras ihop med andra  konstnärer på utställningen; "Ingen rök utan eld", som öppnades 2018-09-01 på Rödasten konsthall.

In August I participated in a workshop and preparation with a work; "There are no more exotic countries in Latin America", by artist Felipe Mujica. The work is presented together with other artists at the exhibition; "No smoke without fire", which was opened in 2018-09-01 at Rödasten Art Hall.
 


 


tisdag 31 juli 2018

 

In the days, I have slowly begun new projects after having had my hands in bandage throughout the summer. Great to be able to work out late at night, what a wonderful summer.

I dagarna har jag långsat börjat med nya projekt, efter att haft handen i bandage under hela sommaren. Underbart att kunna stå ute och jobba sent på kvällen, vilken fantastisk sommar.  

In the beginning of summer, I operated my hand. It has been a lovely, warm and long summer. And my hand seems to have healed well. So now I dare to start new projects.

I början på sommaren opererade jag min hand. Det har varit en härlig, varm och lång sommar. Och min hand verkar ha läkt bra. Så nu vågar jag börja nya projekt.

fredag 23 mars 2018

Cultur weekend at Mölnlycke: 
The opening of the exhibition "Change in silence"  at 12. and in addition, other artists will exhibit their works in other areas of the cultural center, the library and around the city. Come and eat some salty sticks and mingle. Will be a very fun day 
Helgens megatips!! Det är kulturvandring i Mölnlycke i helgen, fullspäckat schema med massor av spännande och kul grejer för alla. Jag kommer ha vernissage mellan 12.00-15.00 av utställningen #changeinsilence i #mölnlyckekulturhus #nemeshallen Utöver det kommer konstnärer ställa ut i övriga kulturhuset, biblioteket och runt om på stan. Så kom förbi, gnag lite salta pinnar och mingla runt. Kommer bli en väldigt rolig dag