lördag 7 maj 2016

Do not forget to visit,  during the month of May, Café Nina, Karl Johansgatan 5, Gothenburg.
The nearest bus/tram stop, Stigbergstorget. Current exhibition together with the artist group Gesamtkunstwerk https://www.facebook.com/goteborgsgesamtkunstwerk www.gesamtkunstwerk.se
Glöm inte göra ett helgbesök på Café Nina, Adress, Karl Johansgatan 5
Närmsta hållplats, Stigbergstorget Göteborg. Pågående utställning tillsammans med konstnärsgruppen Gesamtkunstwerk https://www.facebook.com/goteborgsgesamtkunstwerk www.gesamtkunstwerk.se

 


Under vårt utvalda tema "Djur" har jag arbetat och tänkt kring hinnor, kokonger och det "mysterium" som sker där inuti. Det du ser är "resterna" /skalet av det som en gång bodde inne i kokongen. Jag kallar de här två verken för "Mysterium" och "Mysterium II"
During our chosen theme "Animals" I have worked and thought about membranes, cocoons and the "mystery" that take place there inside. What you see is the "leftovers"/the shell of what once lived inside the cocoon. I call these two works; "Mystery" and "Mystery II"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar