tisdag 31 juli 2018


In the beginning of summer, I operated my hand. It has been a lovely, warm and long summer. And my hand seems to have healed well. So now I dare to start new projects.

I början på sommaren opererade jag min hand. Det har varit en härlig, varm och lång sommar. Och min hand verkar ha läkt bra. Så nu vågar jag börja nya projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar