onsdag 26 september 2018

I augusti deltog jag i en workshop och förberedelser med ett verk; "There are no more exotic countries in Latin America", av konstnären Felipe Mujica. Verket presenteras ihop med andra  konstnärer på utställningen; "Ingen rök utan eld", som öppnades 2018-09-01 på Rödasten konsthall.

In August I participated in a workshop and preparation with a work; "There are no more exotic countries in Latin America", by artist Felipe Mujica. The work is presented together with other artists at the exhibition; "No smoke without fire", which was opened in 2018-09-01 at Rödasten Art Hall.
 


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar